Chính sách nhân sự

Với mục tiêu đưa nhân lực trở thành một trong những ưu thế cạnh tranh nổi bật, Xây dựng Đông Dương thực hiện nhiều chính sách nhân sự ưu việt phát triển văn hóa doanh nghiệp tạo điều kiện để tất cả cán bộ nhân viên được làm việc trong môi trường tốt, yên tâm phát triển nghề nghiệp gắn bó với công ty.

I. Chính sách tuyển dụng

Tùy thuộc theo kế hoạch công việc, mục tiêu ngắn hay dài hạn của công ty, từng chức danh công việc sẽ có những tiêu chí, yêu cầu cụ thể phù hợp. Bên cạnh đó, nhằm tối ưu việc phát triển lâu dài cho đội ngũ nhân viên, nhân sự được tuyển dụng không chỉ đáp ứng được những yêu cầu công việc hiện tại mà còn là nhân tố phát triển quan trọng trong tương lại.
Việc tuyển dụng được thông báo công khai trong toàn hệ thống, trên website của Công ty, đến các nguồn cung ứng lao động bên ngoài và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

II. Chính sách đào tạo và phát triển

Để có được một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đáp ứng được yêu cầu phát triển của công ty, Xây dựng Đông Dương thực hiện các kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên với từng vị trí phù hợp.

Ngoài kế hoạch đào tạo, Xây dựng Đông Dương xây dựng hệ thống đánh giá công việc công bằng, khách quan tạo điều kiện tối đa cho việc nâng cao hiệu quả công việc và phát triển cá nhân được xem xét, công nhận. Tất cả các cán bộ nhân viên đều có cơ hội thăng tiến bình đẳng tại Công ty.

III. Chính sách đãi ngộ & tiền lương

Bên cạnh việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động về các chế độ bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…theo Luật định. Xây dựng Đông Dương thực hiện các hệ thống tiền lương cạnh tranh hơn khuyến khích tăng năng suất lao động, giữ được người giỏi thu hút nhân tài.

Tại Công ty, người lao động được hưởng các chế độ thu nhập, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng. Thu nhập được trả căn cứ thị trường lao động, trình độ, năng lực, vai trò, trách nhiệm, khối lượng công việc thực tế tại đơn vị, kết quả công việc của người lao động.Công ty còn xây dựng và tổ chức thực hiện quy định khen thưởng của Công ty luôn kịp thời, có hiệu quả. Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc định kỳ hoặc đột xuất đều được công nhận và khen thưởng xứng đáng, công bằng, công khai.

IV. Văn hóa doanh nghiệp

  • Được lãnh đạo với đội ngũ trẻ, nhiệt huyết và chuyên môn cao, Xây dựng Đông Dương không có lối lãnh đạo áp đặt và buộc nhân viên đi theo lối mòn. Nhân viên công ty luôn được tôn trọng lắng nghe và chia sẻ. Nhân viên có thể tự do đưa ra những sáng kiến, đóng góp để công ty trở nên hoàn thiện hơn.
  • Một môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp và thân thiện sẽ phá vỡ khoảng cách giữa các thành viên. Đoàn kết tạo nên sức mạnh thúc đẩy sự phát triển không chỉ mỗi cá nhân mà còn là sự phát triển toàn diện của công ty.
  • Có khen có chê – có thưởng có phạt: Đưa ra các mức khen thưởng cho những nhân viên luôn cố gắng chăm chỉ, nỗ lực làm việc vì công ty. Có những mức kỉ luật đối với những nhân viên thiếu nghiêm túc trong công việc, làm ảnh hưởng tới tiến độ của công ty.

Đánh giá bài viết

× × × × × ×